Konsekwencje siedzącego trybu życia polskich uczniów – czy ratunkiem będą aktywne krzesła?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Nowakowska, Katarzyna
Zadoń, Hanna
Michnik, Robert
Mitas, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule poruszono problematykę siedzącego trybu życia dzieci i młodzieży w Polsce. Przedstawiono krajowe i światowe dane statystyczne wskazujące na niewystarczający poziom aktywności fizycznej polskich uczniów oraz informację na temat chorób i stanów chorobowych towarzyszących siedzącemu trybu życia. Przedstawiono związek między aktywnością fizyczną i uczeniem się. Zaprezentowano możliwość wykorzystania w procesie nauczania aktywnych krzeseł zaprojektowanych tak, aby wymuszać ruch i spontaniczną zmianę pozycji (tzw. wiercenie się).
The article discusses the problem of the sedentary lifestyle of children and youth in Poland. National and world statistics showing the insufficient level of physical activity of Polish students and information on diseases and disease states accompanying a sedentary lifestyle were presented. The relationship between physical activity and learning and the possibility of using active chairs in the teaching process designed to cause movement and drilling was presented.
Opis
Słowa kluczowe
nauczanie , siedzenie , aktywne siedziska , aktywność fizyczna , teaching , sitting , active seats , physical activity
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 141–145