Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji gospodarki z perspektywy logiki sieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Bal-Woźniak, Teresa
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule dowodzi się, że przyspieszenie modernizacji gospodarki wynika z technologii sieci. Logika sieci kształtuje wielowymiarowy charakter procesów modernizacyjnych w ośmiu kompleksach instytucjonalnych: rodziny, edukacji, religii, gospodarki, polityki, prawa, kultury i nauki. Warunkiem skutecznej odpowiedzi gospodarki na wyzwania rozwojowe informacjonizmu są dostosowania reguł myślenia i działania upowszechniające logikę sieci w odniesieniu do wszystkich obszarów bytu ludzkiego.
The article proves that an acceleration in the modernisation of economy results from network technology. Network logics moulds the multidimensional character of modernisation processes within eight institutional complexes: family, education, religion, economy, politics, law, culture and science. The condition for an appropriate response of economy to developmental challenges of informationism relies on the adjustment of thinking and acting rules publicising the network logics with reference to all walks of life.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 88–109