Ekonomiczny model Czasowych Reakcji na Wyzwania oraz kapitał intelektualny RGK jako akceleratory nowej ekonomii (analiza wybranych poglądów oraz wyniki badań empirycznych)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Krupa, Kazimierz W.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowa ekonomia preferuje kreatywne zachowania i innowacyjne rozwiązania. Jej aktualne instrumenty ekonomiczne coraz częściej oparte są na innowacyjnym kapitale intelektualnym. Wówczas zazwyczaj taki KI wspomaga spillovers i odpowiada za powstanie efektu akceleratora. Rezultat tego efektu w przypadku poprawy goodwill’u pozwala na zarejestrowanie dodatkowego rezultatu biznesowego. Zależny jest on głównie od charakteru nowoczesności inwestycji i kreatywności inteligentnych pracowników (potencjał intelektualny pracy) w relacji do delty szybkości zmian PKB. Przeważnie bowiem trwały kurs innowacyjnego wzrostu gospodarczego jest zazwyczaj finalnym rezultatem określonego poziomu i jakości specjalistycznych narzędzi oraz rozwiązań np. RTE. Badania wskazują, że zasadnicze zależności efektu akceleratora generowane są określonym poziomem nakładów na nowoczesne projekty i finalnym rezultatem kreatywności personelu np. w RGK lub NTHills.
Today's new economy determinants significantly influence the economic behavior of economic entities. This applies particularly to methods of operation and the tools and the new role of intellectual capital in an innovative market expansion. The model of Time Response to the Challenges surrounding the market and Intellectual Capital Information Technology Accelerator, are important instruments to facilitate quantification of the current status and condition of the market economic objects (also goodwill). This is confirmed by the results of market activities Family Capital Group.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 24–35