Czytanie narracji. O figurach narracyjnych w literaturze (nie tylko) polskiej XX i XXI wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019-12
Autorzy
Pasterska Jolanta
Żmuda Michał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W tomie zgromadzono artykuły, których układ odzwierciedla różnorodność form narracyjnych oraz ich przemiany na przestrzeni ostatniego stulecia w twórczości prozatorskiej polskich i zagranicznych autorów. Zaproponowana kompozycja tomu prowadzi od tradycyjnych sposobów opowiadania w stronę ujęć eksperymentalnych. Rozprawy i szkice zawierają analizy ciekawych propozycji narratywistycznych literatury przełomu XX i XXI wieku. Zaproponowane interpretacje uwzględniają złożoność współczesnych narracji, ich heterogeniczność. Autorzy śledzą nie tylko sposoby zapisywania i konstruowania ciągów zdarzeń, ale także najistotniejsze z punktu widzenia współczesnych metodologii literaturoznawczych problemy kulturowe.
Opis
Słowa kluczowe
narracja , proza XX/XXI wieku , interpretacje
Cytowanie