Dowody na gruncie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r. – zagadnienia wybrane

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Sadowska, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka dotycząca nowelizacji k.p.c. wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. w zakresie postępowania dowodowego oraz jej ocena. Szczególną uwagę poświęcono zmianom przepisów regulujących dowód z opinii biegłego. Ponadto omówiona została także nowelizacja przepisów dotyczących dowodu z zeznań świadków. W niniejszym artykule analizie poddane zostały też zmiany o charakterze systematyzującym i redakcyjnym.
This article presents selected issues concerning revision Civil Procedure Code of 4 July 2019 in the field of taking of evidence. The Author described amendments to the provisions governing expert evidence. The Author primarily described new institution of „expert-witness” and issues concerning establish expert income. The Author described also many amendments of the nature of organizing and systematizing legal provisions with regard of taking of evidence.
Opis
Słowa kluczowe
postępowanie dowodowe , dowód z opinii biegłego , nowelizacja k.p.c. , dowód z zeznań świadków , taking of evidence , „expert-witness” , expert opinion , evidence
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 235–246