Koncepcja niskokosztowej platformy edukacyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nycz, Mariusz
Nienajadło, Sara
Hajder, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy przedstawiono koncepcje niskokosztowej platformy edukacyjnej. Autorzy prezentują rozwiązania sprzętowe oraz programowe, których głównym celem jest podniesienie jakości edukacji informatycznej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
This article presents concept of low-cost educational platform. The authors introduce software and hardware solutions which can help increase quality of IT education in primary and middle schools.
Opis
Słowa kluczowe
Raspberry Pi , Scratch , nauka programowania , programming learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.237–241