Panorama badań aksjologicznych we współczesnym literaturoznawstwie polskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Garlej, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article is an attempt to present the achievements of the axiological research current in Polish literary studies. Several key issues relevant to axiological research understood in general, philosophical terms were mentioned to determine whether literary studies can exist without axiology or whether axiology absolutely needs literary studies, as well as the issue of the chronological beginning of axiological research within Polish literary studies. The deliberations undertaken lead to a closer characterisation of the three schools that put forward the most important proposals of Polish literary axiological reflection: the Lublin school, the Toruń school and the Warsaw school. And it is in relation to them that the most relevant hitherto achievements of axiological research in Polish literary studies have been outlined.
Opis
Prezentowany szkic jest rozwiniętą wersją nieopublikowanego dotąd referatu, wygłoszonego w czasie sesji plenarnej „Literaturoznawstwo i aksjologia” w ramach III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka i świat wartości. Edukacja polonistyczna jako wartość” (Lublin, 22–25 listopada 2017 r.), zorganizowanego przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Sesję „Literaturoznawstwo i aksjologia” poprowadził prof. Tomasz Chachulski.
Słowa kluczowe
axiology , literary studies , value , Ingarden’s theory of literary work , axiological style , Lublin school , Stefan Sawicki , Andrzej Tyszczyk , Toruń school , Andrzej Stoff , Warsaw school , Bernadetta Kuczera-Chachulska , aksjologia , literaturoznawstwo , wartość , Ingardenowska teoria dzieła literackiego , aksjologiczny styl , szkoła lubelska , szkoła toruńska , szkoła warszawska
Cytowanie
Tematy i Konteksty 11(16) 2021, s. 504–515