Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Grzebyk, Mariola
Kryński, Zdzisław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwa w niej funkcjonujące muszą odznaczać się konkurencyjnością. Konkurencyjne przedsiębiorstwo to takie, które powinno cechować się zdolnością i elastycznością w adaptacji do zmieniających się warunków działania oraz podejmować takie decyzje, które zapewnią mu uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Stad celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Competition is the most essential component of the market economy. Enterprises must be characterized by competitiveness. The competitive enterprise is characterized by ability and flexibility to adapt to the changing environment. Moreover it should make decisions which enables gaining competitive advantage. The aim of the article is to show theoretical aspects of competition and enterprise competitiveness.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 107–117