Underneath the Wedding Veil: Class Conflicts in Wyspiański’s „Wesele”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Szczygiel, Veronica
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article discusses the descriptions of social class strife included but masked in the plot and characters’ construction in the famous Polish play „Wesele” (The Wedding) by Stanisław Wyspiański. According to the author of the article, the scenes depicting the wedding customs and party are inherently a façade that attempts to mask class conflicts. The class tensions appear consequently in dialogues throughout the play (especially in its climax) and with regard to several different characters. Their role reversals consist of extrinsic signs, which suggest that they are playing the roles and not actually fulfilling them. Thus, the symbols they use in the play are merely costumes that mask their actual backgrounds, drawing for the readers or audience of Wyspiański’s drama the line between appearance and reality.
Artykuł omawia konflikty klas społecznych ujęte, lecz zamaskowane w fabule i kreacjach postaci sztuki „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Jak wskazuje autorka artykułu, sceny portretujące obyczaje i przyjęcie weselne stanowią w istocie fasadę, za którą ukrywają się zatargi klasowe. Napięcia między przedstawicielami różnych klas społecznych pojawiają się we fragmentach dialogów konsekwentnie w obrębie całej sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem jej partii kulminacyjnej) i dotyczą różnych bohaterów dramatu. W ich kreacjach dokonuje się odwrócenie odgrywanych ról, bowiem zewnętrzne atrybuty klasowej przynależności nie pasują do ich zachowań. W rezultacie symbole, którymi postacie posługują się, są jedynie kostiumami maskującymi ich właściwe pochodzenie, wyznaczając dla czytelników lub widzów dramatu Wyspiańskiego granicę między pozorem a rzeczywistością. Tekst jest przykładem pracy pisanej przez studentów studiujących literaturę polską na amerykańskim uniwersytecie.
Opis
The article has been written by a student attending Polish literature course at an American university.
Słowa kluczowe
drama , Stanisław Wyspiański , social class , class struggle , dramat , klasa społeczna , walka klasowa
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 495–506