Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Hamela, Artur
Pawłowski, Damian
Molga, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W projektowaniu aplikacji należy uwzględnić wiele czynników, m.in. projektowanie interakcji. Projektowanie interakcji skupia się na tworzeniu interfejsów, systemów w ścisłym związku z badaniem zachowań użytkownika. W artykule przedstawiono sposoby projektowania nowoczesnych aplikacji internetowych. Odbiorcami publikacji mogą być programiści aplikacji internetowych, jak również projektanci UI oraz UX.
Designing the application include many factors for instance interaction design. Interaction design focuses on creating interfaces, systems, in close connection with the study user behavior. The article presents ways of design a modern web applications. The recipients of the publication may be developers of web applications as well as UI and UX designers.
Opis
Słowa kluczowe
aplikacje internetowe , projektowanie interfejsu użytkownika , interakcja z użytkownikiem , bezpieczeństwo aplikacji , optymalizacja bazy danych , paradygmaty programowania , web application , user interface design , user experience , application security , database optimization
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 233–241