Zmienność czasowa parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych a istniejące i postulowane rozwiązania w zakresie ,zapewnienia jakości wody z ujęć „prywatnych”

dc.contributor.authorWójcik-Jackowski, Sebastian
dc.contributor.authorSobek, Katarzyna
dc.contributor.authorBilek, Maciej
dc.date.accessioned2017-06-12T10:30:09Z
dc.date.available2017-06-12T10:30:09Z
dc.date.issued2016
dc.description.abstractOpracowanie bazuje na wynikach badań studni kopanych w miejscowości Albigowa. W oparciu o całoroczny monitoring, uwidaczniający dużą zmienność parametrów fizykochemicznych, przedstawiono potrzebę niezbędnych zmian dotychczasowego podejścia do „prywatnych” ujęć wody. Wskazano zasadność odpowiedniego stosowania do nich – w razie stwierdzenia takiej potrzeby – obowiązujących przepisów, odnośnie indywidualnych ujęć wody, zaopatrujących mniej niż 50 osób lub dostarczających mniej niż średnio 10 m3 wody na dobę w ramach działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe work is based on the results of the dug wells water analysis from Albigowa. Taking into account the annual monitoring which indicated a high variability of physicochemical parameters, the paper shows the need for the necessary changes to the current approach to "private" water supplies. This indicates the desirability of the appropriate application, if necessary, of the binding regulations regarding individual water supplies serving less than 50 people or providing less than an average of 10 m3 of water per day for a commercial activity or a public facility.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationPolish Journal for Sustainable Development T. 20 (2016), s. 183–190pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/pjsd.2016.20.20
dc.identifier.eissn2451-2672
dc.identifier.issn2450-3746
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2545
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherUniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowiepl_PL.UTF-8
dc.publisherPolskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowiepl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subject„prywatne” ujęcia wodypl_PL.UTF-8
dc.subjectstudnie kopanepl_PL.UTF-8
dc.subjectkontrola i monitoringpl_PL.UTF-8
dc.subjectprawo wodnepl_PL.UTF-8
dc.subject„private” water intakepl_PL.UTF-8
dc.subjectdug wellspl_PL.UTF-8
dc.subjectcontrol and monitoringpl_PL.UTF-8
dc.subjectwater resources lawpl_PL.UTF-8
dc.titleZmienność czasowa parametrów fizykochemicznych wody pitnej ze studni kopanych a istniejące i postulowane rozwiązania w zakresie ,zapewnienia jakości wody z ujęć „prywatnych”pl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
20 wójcik-jackowski-zmienność.pdf
Rozmiar:
220.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: