The beginnings of Studium Ruthenum. A contribution to the history of the ukrainian education in Galicia, 1779–1787

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Moklak, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article describes the beginnings of Studium Ruthenum, the Institute of Theology and Philosophy, operating within the University of Lviv. The background for the analysis is the educational reforms carried out in Austria by Maria Theresa and Joseph II. The author focuses on the relationship between diocesan seminaries and the General Seminary in Lviv, and deals with the issue of the language of instruction and the teaching of the German language.
Artykuł opisuje początki Studium Ruthenum, Instytutu Teologicznego i Filozoficznego, działającego w ramach Uniwersytetu Lwowskiego. Tłem dla analizy są reformy oświatowe przeprowadzone w Austrii przez Marię Teresę i Józefa II. Autor koncentruje uwagę na relacjach między seminariami diecezjalnymi a Seminarium Generalnym we Lwowie oraz podejmuje zagadnienie języka wykładowego i nauczania języka niemieckiego.
Opis
Słowa kluczowe
theological seminaries , Studium Ruthenum , Ukrainian , German , seminaria duchowne , Studium Ruthenum , język ukraiński , język niemiecki
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 30–45