Jest Pan dla nas „Kazimierzem Wielkim”. Kilka przyczynkarskich uwag o listach Janiny i Wacława Kościałkowskich do Kazimierza Wierzyńskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Dybisz, Erwina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article discusses several still unpublished letters from Janina and Wacław Kościałkowski to Kazimierz Wierzyński, which have been found in the archives of the Polish Library in London. The article not only presents artistic and intellectual profiles of both the authors and the addressee, but also provides the analysis of the letters’ content and language. Thus, describes the archives as a supplemental yet important information on Janina Kościałkowska’s oeuvre.
Opis
Słowa kluczowe
epistolography , emigration , The Second Emigration , archives , Kazimierz Wierzynski , epistolografia , emigracja , Druga Emigracja , archiwa , Kazimierz Wierzyński
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 245–254