Bezrobocie regionalne (wybrane aspekty na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-12
Autorzy
Barański, Kazimierz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Na podstawie analizy danych statystycznych autor przedstawia stan i dynamikę bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w latach 1998-2002. Analiza prowadzi do: wniosek, że większość bezrobotnych pochodzi z realnej sfery gospodarki, w szczególności produkcja, handel i naprawy. Kobiety mają znaczący udział w całości bezrobotnych, a udział ten wciąż rośnie. Bezrobocie jest związane z w dużej mierze ze względu na wykształcenie, jest wyższy wśród grup gorzej wykształconych bezrobotni.
Basing on an analysis of statistical data, the author presents the condition and dyna­­mics of unemployment in Western Pomeranian in the years 1998-2002. The analysis leads to the conclusion that the majority of unemployed come from the real sphere of the economy, in particular production, trade and repairs. Women have a significant share in the total number of unemployed, and that share is still increasing. Unemployment is related to a large extent to educational background, it is higher among the groups of less educated unemployed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 5 (2004), s. 179-189