Bariery pozyskiwania środków unijnych i ich wykorzystywania w aspekcie cyklu życia projektu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Szara, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest próba sklasyfikowania najczęściej występujących barier w aspekcie cyklu życia projektu. W opracowaniu zwrócono uwagę na bariery występujące w różnych fazach cyklu życia projektu. Wskazano, że na każdym etapie od chwili aplikacji po zakończenie projektu mogą wystąpić trudności. Zaliczyć do nich można m.in. bariery o charakterze instytucjonalnym, organizacyjnym, finansowym, prawnym.
The article attempts to classify the most common barriers in terms of the project life cycle. The study highlights the barriers that occur in different phases of the project life cycle. Indicated that at every stage from the time of application after completion of the project may be difficult. These include, among others barriers for institutional, organizational, financial, legal.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 27 (2012), s. 175–187