Current Tendencies of the European Union Development and their Consequences in Short and Medium Term

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Herchi, Ştefan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
The institutional development of the European Union requires not only a consolidation of the European Union bodies, but also common and coordinated policies, which inevitably imply the obligation of the Member States to give up to a part of their own powers, in other words to give in of their national sovereignty. The matter in question, at least from our point of view, is whether Romania is or not prepared for this kind of constitutional development.
Rozwój instytucjonalny Unii Europejskiej wymaga nie tylko konsolidacji organów Unii Europejskiej, ale również wspólnych i skoordynowanych polityk, które w sposób nieunikniony implikują po stronie państw członkowskich obowiązek przekazania części ich władzy, innymi słowy zrzeczenia się suwerenności narodowej. Analizowane zagadnienie, przynajmniej z naszego punktu widzenia, sprowadza się do tego, czy Rumunia jest przygotowana na tego rodzaju zmiany konstytucyjne.
Opis
Słowa kluczowe
rozwój instytucji , Unia Europejska , wspólne polityki , suwerenność państwowa , zmiany konstytucji , institutional development , the European Union , common policies , national sovereignty , constitutional development
Cytowanie