Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagrodzeń

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Renkas, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest badanie hipotez o zgodności stopnia opłacenia pracy na Ukrainie z teorią stałej potencjalnego wzrostu. Ponadto treścią artykułu jest analiza wynagrodzenia minimalnego ustalonego na podstawie teorii kapitału ludzkiego w stosunku do wartości ustawowej płacy minimalnej. W tym celu wprowadza się odpowiedni model ekonometryczny. Zbudowany model potwierdza prawidłowość obliczania rozmiaru płac zasadniczych według teorii kapitału ludzkiego i może być stosowany do ustalania godziwych wynagrodzeń pracowników.
The aim of the paper has been examining of consistency between computation of wages using economic constant versus expected compensation. Moreover, the second aim of the paper was comparison of legal minimal wage with the amount of minimal wages computed in line with human capital theory. An econometric model was built that introduce compensation as a function of two variables. Computations made have confirmed hypothesis.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 24 (2012), s. 280–291