Przemiany polskiego systemu edukacji podstawowej od lat 80. XX wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Szczepanek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł zawiera opis reform i zmian w systemie edukacji od lat 80. XX w. do 2017 r. Opisuję w nim reformy w systemie związane z przemianami społecznymi po 1980 r., które trwały niespełna 20 lat. Również podejmuję się przedstawienia planu zmian w szkolnictwie, które weszły w życie we wrześniu 2017 r., a głównie dotyczyły struktury szkolnictwa podstawowego.
The article contains a description of reforms and changes in the education system from the 1980s to 2017. I describe in it system reforms related to social changes after 1980, which lasted less than 20 years. I am also undertaking a presentation of a plan of changes in education that came into force in September 2017, and their main assumption was changes in the structure of primary education.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem opiekuna Koła Naukowego „Edukacja bez granic”, dr. hab. prof. UR Wojciecha Walata.
Słowa kluczowe
system oświatowy , system szkolny , analiza komparatystyczna , educational system , school system , comparative analysis
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 524–528