Słowiańskie (proto)nazwiska Ormian lwowskich z XVI–XVII wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Trzeciak, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Pierwsi Ormianie przybyli na ziemie polskie w XIV wieku. Do najważniejszych ośrodków posługującej się językiem kipczackim diaspory – skupionej przede wszystkim na Kresach Południowo-Wschodnich – należał Lwów. Źródłem istotnym dla badań antroponimicznych są pochodzące z lat 1598–1638 jasachy (listy zbiórek pieniężnych; rachunki) tamtejszej gminy ormiańskiej. Analizowany materiał jest świadectwem stopniowej slawizacji ormiańsko-kipczackich nazw osobowych. W opracowaniu zawarto 150 (proto)nazwisk ujętych w 138 hasłach słownikowych.
The first Armenians came to Poland in the 14th century. Lwów/Lviv was one of the most important centres of the Armeno-Kipchak-speaking diaspora (with most inhabitants on the South-Eastern border). The data were drawn from money collection lists and bills of the local Armenian commune from 1598 to 1638. The paper analyses and highlights the gradual Slavisation of Armenian personal names. In this article 150 anthroponyms are presented contained in 138 dictionary entries.
Opis
Słowa kluczowe
antroponimia , Ormianie w Polsce , Lwów , anthroponyms , Polish Armenians , Lwów/Lviv
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 78–98