Limitation of the rights of the accused under the new Article 266 § 1a of the Code of Criminal Procedure

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Falenta, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article deals with the issue of financial guarantee in the aspect of changes to the Code of Criminal Procedure. The author analyzes the introduced change and its impact on the rights of the accused, the possibility of the surety and, in a broader context, on the course of the preparatory proceedings. Particular attention will be paid to the litigation risks, the increase in the prosecutor’s powers, the limitation of the possibility of using the surety, as well as possible constitutional violations. The analysis will be carried out with the use of elements of the normative set method.
Artykuł przedstawia analizę nowego przepisu postępowania karnego z perspektywy praw oskarżonego. Autor dokonał kwerendy uzasadnienia do wprowadzonych zmian, zagrożeń, jakie pojawiają się w związku z praktyką stosowania tego przepisu, jak również naruszenia prawa do obrony i zasady pierwszeństwa stosowania środków nieizolacyjnych. Opracowanie zostało przygotowane z wykorzystaniem elementów metody kompletu normatywnego oraz zakończone syntetycznymi wnioskami.
Opis
Słowa kluczowe
accused , financial guarantee , have a right to defence , penal proceedings , preventive measures , skarżony , poręczenie majątkowe , prawo do obrony , postępowanie karne , środki zapobiegawcze
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 36-45