O systemie szkolnym i edukacji ogólnotechnicznej niemieckojęzycznej społeczności kantonu Gryzonia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Kraszewski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono zwięzłą charakterystykę kantonu. Następnie autor dokonał krótkiego opisu funkcjonującego w tym kantonie systemu szkolnego. W trzeciej części opracowania przybliża czytelnikowi wybrane aspekty edukacji ogólnotechnicznej realizowane głównie przez przedmiot Textiles und Technisches Gestalten.
The article starts with a concise representation of the canton. Then, the authors hortly describes its schooling system. The third part focuses on chosen aspects of general education covered mostly on „textile and technical design” class.
Opis
Słowa kluczowe
system szkolny , kształcenie ogólne , edukacja ogólnotechniczna , school system , general education , general technical education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 89–97