Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nowak, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rosnąca rola nowych technologii spowodowała zmiany w sposobie przeprowadzania egzaminu zawodowego. Jedną z nich jest możliwość przeprowadzania egzaminu teoretycznego w wersji elektronicznej. W opracowaniu przedstawione zostały procedury związane z tą formą zewnętrznego oceniania uczestników kształcenia zawodowego. Zamieszczone zostały również dane statystyczne obrazujące odsetek szkół korzystających z tego rozwiązania.
The growing role of new technologies has resulted in changes in the way a vocational exam is conducted. One of them is the possibility to conduct the theoretical exam in electronic version. The work presents the procedures related to this form of external assessment of vocational training participants. There are also statistics showing the percentage of schools using this solution.
Opis
Słowa kluczowe
egzamin zawodowy , kształcenie zawodowe , operator egzaminu , struktura egzaminu zawodowego , wady i zalety egzaminu elektronicznego , vocational exam , vocational education , exam operator , exam structure , advantages and disadvantages of the electronic exam
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 135–142