Przeszłość i przyszłość „prefacjologii” literackiej. Przegląd zagadnień, perspektywy badawcze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Stanisz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest prezentacja projektu badań przedmów do dzieł literackich. Autor prezentuje możliwości analizowania wypowiedzi wprowadzających z różnych perspektyw i pozycji badawczych: nie tylko jako dokumentów i świadectw pozaliterackich, ale przede wszystkim jako tekstów rządzących się własnymi prawami, posiadających specyficzny sposób istnienia oraz właściwe sobie reguły kompozycyjne i retoryczne.
Opis
Słowa kluczowe
przedmowa , retoryka , prefacjologia , preface , rhetoric , prefaciological studies
Cytowanie
Stanisz Marek, Przeszłość i przyszłość „prefacjologii” literackiej. Przegląd zagadnień, perspektywy badawcze, w: Romantyczne przemowy i przedmowy, pod red. Jacka Lyszczyny i Magdaleny Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010, s. 7-24.