Obliczanie pól sprzężonych w materiale ferromagnetycznym

Data
2013-12
Autorzy
Pękala, Robert
Kwater, Tadeusz
Kwiatkowski, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Przegląd Elektrotechniczny -wyd. Sigma NOT
Abstrakt
W artykule zaproponowano koncepcję obliczeń, pozwalających na badanie wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz pola temperaturowego w środowisku magnetoprzewodu o właściwościach izotropowych. Bazując na idei interdyscyplinarnego modelowania matematycznego wykorzystano równania Maxwella oraz równania termodynamiki. Zaproponowano model matematyczny obiektu w postaci cienkiego pierścienia, skupiającego i zamykającego zmienny strumień magnetyczny. Rozwiązano numerycznie stan nieustalony oraz dokonano odpowiednich symulacji komputerowych.
Opis
Artykuł w czasopiśmie z listy B (10pkt)
Słowa kluczowe
pole elektromagnetyczne , przewodnictwo cieplne , równanie konwekcji , metody numeryczne , pole temperaturowe
Cytowanie