Wzorce przetwarzania zwizualizowanych treści edukacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Stolińska, Anna
Burakowski, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych, w których wykorzystano technikę eye trackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych w postaci infografik. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozważany problem dotyczy możliwości identyfikacji wzorców przetwarzania informacji za pomocą techniki śledzenia ruchów gałek ocznych (m.in. analizy ścieżki wzroku badanych) i możliwości ich aplikacji w doskonaleniu metod uczenia się wizualnego.
This article presents the results of qualitative research, which used eye tracking technology to analyse the process of reading data from infographics. The survey was conducted among students of Pedagogical University of Cracow. The problem relates to the ability to identify patterns of information processing by means of eye tracking technology (inter alia by analysis of scan path) and their application in improving visual learning methods.
Opis
Słowa kluczowe
wzorce przetwarzania informacji , infografiki , badania edukacyjne , okulografia , patterns of information processing , infographics , educational research , eye tracking
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 169–175