Wpływ charakteru muzyki instrumentalnej w reklamie audiowizualnej na postrzeganie cech promowanych aktorów politycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Kubisz-Muła, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badania laboratoryjnego, którego celem było sprawdzenie, jak charakter muzyki instrumentalnej w audiowizualnej reklamie politycznej warunkuje postrzeganie cech reklamowanych polityków. Trzem grupom badanym prezentowano polskie reklamy polityczne z różnymi podkładami muzycznymi. W badaniu wykorzystano muzykę: a) majestatyczną, b) sentymentalną o konotacjach patriotycznych, c) sentymentalną bez konotacji patriotycznych oraz d) energiczną. Zrealizowane badania ujawniły, że za pomocą tła muzycznego można warunkować wyobrażenia odbiorców reklamy na temat niektórych cech promowanych polityków.
The paper presents the results of a laboratory study whose aim was to describe how the character of background music of audio-visual political advertising shapes the watchers’ perception of the qualities of politicians. Three groups of participants watched the same Polish political spots accompanied with different music: a) majestic; b) sentimental with patriotic connotations; c) sentimental without patriotic connotations; d) energetic. The conducted analysis has shown that the character of the background music can affect the viewers’ opinions about some of the features of the politicians in question.
Opis
Słowa kluczowe
reklama polityczna , reklama audiowizualna , muzyka , wizerunek , political advertising , audio-visual advertising , music , image
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(19)/2021, s. 50–67