Możliwości i bariery funkcjonowania zawodowego młodzieży z wyższym wykształceniem w opiniach studentów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Chodkowski, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rynek pracy nieustannie ulega zmianom. Nowe zawody pojawiają się, inne zaś zanikają. Szybki rozwój technologii informacyjnych wpływa na częstotliwość tych zmian, a jednocześnie wymaga ciągłego uczenia się i kształcenia od wszystkich. Niniejszy artykuł przybliża możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi z wyższym wykształceniem w ich opiniach na podstawie przeprowadzonych badań wśród studentów pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim.
The labour market in the capitalist economy constantly undergoes changes. While new professions come into existence, others disappear. A rapid development of information technologies affects the frequency of these changes in a fundamental way and, at the same time, demands constant learning and training from everyone. This article brings employment opportunities for young people with higher education based on their opinions on the basis of the research among students of pedagogy at the University of Rzeszów.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , praca , plany zawodowe , zatrudnienie , education , work , professional plans , employment
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(19)/2017, s. 85–91