Poczucie sieroctwa duchowego jako efekt zaniedbania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Franczyk, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorka w artykule ukazuje istotę sieroctwa duchowego oraz jego źródła. Dokonuje przeglądu badań nad sieroctwem duchowym. Przedstawia konsekwencje dla rozwoju dziecka wynikające z doświadczenia poczucia osamotnienia. Formułuje także wskazania praktyczne dla rodziców dotyczące budowania prawidłowej więzi z dzieckiem.
In this article the author discusses the essence of the spiritual orphanhood and its origins. She provides an overview of academic research concerning the spiritual orphanhood and presents its consequences for the development of a child, which come from the feeling of loneliness. The author also gives practical recommendations for parents concerning the formation of a proper bond with a child.
Opis
Słowa kluczowe
sieroctwo duchowe , zaniedbanie emocjonalne , spiritual orphanhood , emotional negligence
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 181–190