Multimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznej

dc.contributor.authorDobrzańska, Małgorzata
dc.contributor.authorSobczyk, Wiktoria
dc.contributor.authorNagorniuk, Oksana
dc.date.accessioned2016-10-27T07:30:36Z
dc.date.available2016-10-27T07:30:36Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja zrealizowana w ramach pracy statutowej nr 11.11.100.482.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractW artykule opisano proste i złożone media wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Przedstawiono programy promocyjne realizowane w parkach narodowych w Polsce. Przygotowano projekt multimedialnego przewodnika po Gorczańskim Parku Narodowym. Przewodnik jest przykładem połączenia technologii komputerowej z edukacją. Może być wykorzystywany w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i średnich w ramach zajęć z biologii, ekologii i edukacji ekologicznej.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThis article describes simple and complex media used in the didactic process. The promotional programs implemented in the national parks in Poland were presented. A draft of multimedia guide in the Gorce National Park was proposed. The guide is an example of combination of computer technology with education. It can be used in primary, post primary and secondary schools in the course of biology, ecology and environmental education.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationWojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 251–257pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/eti.2016.2.33
dc.identifier.issn2080-9069
dc.identifier.issn2450-9221
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2004
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmultimediapl_PL.UTF-8
dc.subjectedukacjapl_PL.UTF-8
dc.subjectprzewodnikpl_PL.UTF-8
dc.subjectpark narodowypl_PL.UTF-8
dc.subjecteducationpl_PL.UTF-8
dc.subjectguidepl_PL.UTF-8
dc.subjectnational parkpl_PL.UTF-8
dc.titleMultimedia jako narzędzie wspomagania edukacji ekologicznejpl_PL.UTF-8
dc.title.alternativeMultimedia as a tool for environmental educationpl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
33 dobrzańska-multimedia.pdf
Rozmiar:
713.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: