Sytuacja absolwentów studiów wyższych na rynku pracy a jakość wykształcenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Długosz, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań „Bilans Kapitału Ludzkiego”, które pokazują wpływ jakości wykształcenia na sytuację absolwentów na rynku pracy. Prowadzone analizy wskazują, że jakość wykształcenia mierzona prestiżem uczelni ma znaczenie w określaniu pozycji absolwentów na rynku pracy. Absolwenci prestiżowych uczelni częściej podejmują pracę, rzadziej są bezrobotnymi, częściej pracują na umowę o pracę, częściej posiadają firmy i zajmują wysokie pozycje zawodowe. Absolwenci tych uczelni odczuwają też wyższy poziom zadowolenia z pracy oraz mają znacznie wyższe zarobki. Przeprowadzone analizy pokazały, że im wyższa ranga ukończonej uczelni, tym lepsza sytuacja absolwentów na rynku pracy.
The article presents results of researches of Human Capital Balance. They determine the influence of education level on graduates’ position on job market. The analisys which are carried out indicate that quality of education that is measured by the prestige of universities has got the significance of determining the level of graduates on job market. Graduates of prestigius universities take more often jobs, they are less often jobless, they more often work on contract of service, they more often have firms, and they take high professional positions. Graduates of these universities have got higher level of satisfaction of their job and they earn more, too. The analisis which had been carried out showed that the more the rank of university that the better situtation of graduates on job market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 43–54