Postawy nauczyciela wobec uczniów – dzieci znanych mu osób

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Bałażak, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nauczyciel, rozpoczynając pracę w klasie, zazwyczaj dopiero poznaje znajdujących się w niej uczniów. Zdarza się jednak, iż uczy dzieci już znanych mu wcześniej rodziców. Znajomość ta może mieć bliski charakter, a nawet opierać się na różnych powiązaniach. Bywa też, że znajomość dotyczy samych uczniów albo nawet ścisłych związków, np. pokrewieństwa z nimi.
Teachers usually meet children for the first time in school. Sometimes, however, they teach children of people already known to them. That relationship may be very close or be based on various connections. At times the teacher knows the students themselves or even is a member of their family.
Opis
Słowa kluczowe
nauczyciel , uczeń , praca nauczyciela , osoby znane nauczycielowi , osoby bliskie nauczycielowi , celebryci , teacher , student , teacher’s job , people known to teacher , people close to teacher , celebrities
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 40–44