„Wyspa doktora Moreau” Herberta George’a Wellsa – rewizja tropów mitologicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Ligęza, Adrian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article puts forward a reinterpretation of the presence of mythological tropes in H. G. Wells’s, “The Island of Doctor Moreau”. Once the various contexts within which the novel tends to be read have been presented, attention is drawn to the interpretative approaches adopted by literary critics, such as Bergonzi, Bowen, Hayes, to name but a few, who search for connections between the author’s chosen text and myths. Among the cited interpretations, we will find references to, among others, Circe, Comus and Prometheus. Availing himself of the research methodology adopted by John White and Marie Miguet-Ollagnier, the author identifies the sections where allusions to the myths pertaining to Daedalus and Dionysus are to be most frequently encountered. At the same time, the author expands on the findings of previous research by highlighting newly-found mythological motifs. In his conclusion, the author of this article highlights the need for Wells’s work to be now read against the background of the mythological allusions which he has identified as being present in the world of this novel.
Opis
Niniejszy artykuł został pierwotnie opublikowany w wersji anglojęzycznej pt. Herbert George Wells’s “The Island of doctor Moreau” – a reappraisal of its mythological tropes w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe PUNO”, seria III, nr 9, Londyn 2021, s. 93–110. Dziękuję redakcji „Zeszytów Naukowych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie” za udzielenie zgody na przedruk artykułu w polskiej wersji językowej. Tekst ten nawiązuje do pracy magisterskiej napisanej przez autora pod kierunkiem prof. dr hab. Zofii Zarębianki, „Od homo sapiens do homo biologicus. Obraz biologa i biologii w literaturze XIX i XX wieku” (Uniwersytet Jagielloński, 2007). Jest on wynikiem indywidualnego projektu badawczego (2020/2021) prowadzonego na Polskim Uniwersytecie Na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO) w ramach Studium Doktoranckiego. Tematem rozeznania jest funkcjonowanie mitów w utworach H. G. Wellsa.
Słowa kluczowe
Herbert George Wells , The Island of Doctor Moreau , Daedalus , Dionysus , mythopoeia , Wyspa doktora Moreau , Dedal , Dionizos , mitopeiczność
Cytowanie
Tematy i Konteksty 12(17) 2022, s. 330–348