“And therefore we Must Seek Dialogue in this Networked World”: A Meeting of Postcolonialism and Posthumanism in “Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (ed. Mark Jackson). A Review

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Austin, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
“Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” (2018) is a part of the “Routledge Research in New Postcolonialisms” series. The essays in this volume, edited and introduced by Mark Jackson, all answer the question of whether and how postcolonialism and posthumanism meet and inform one another in their response to contemporary debates around the Anthropocene, refugee crisis, environmental collapse or indigenous worldviews.
Opublikowany w 2018 roku tom pt. „Coloniality, Ontology, and the Question of the Posthuman” stanowi część nowej serii wydawniczej „Routledge Research in New Postcolonialism”. Zamieszczone w nim eseje, zebrane i zredagowane przez Marka Jacksona, odpowiadają na pytanie, czy i w jaki sposób postkolonializm i posthumanizm spotykają się i uzupełniają w swoich odpowiedziach na debaty wokół Antropocenu, kwestii uchodźców, kryzysu przyrody czy światopoglądów autochtonicznych.
Opis
Słowa kluczowe
posthumanism , postcolonialism , subjectivity , agency , postumanizm , postkolonializm , ontologia , podmiotowość , sprawczość
Cytowanie
Tematy i Konteksty 10(15) 2020, s. 534–541