Pronoetes w majątkach Apionów w perspektywie prawnej i społecznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Marek, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umowy dotyczące zarządu majątkami ziemskimi Apionów wskazują, że głównym zadaniem administratorów tego rodzaju dóbr było zapewnienie optymalnej gospodarki finansowej w oparciu o rejestry i pokwitowania przez nich wydawane. Posługiwano się standardowymi formularzami redagowanymi przede wszystkim z myślą o interesach właściciela ziemi. Umowy zawierają klauzule wskazujące na dążenie pracodawcy do maksymalnego zabezpieczenia się przed stratami powstałymi wskutek złego zarządu (poręczenia, zastaw, hipoteka generalna). Taka praktyka jest o tyle uzasadniona, że rolnictwo było głównym działem gospodarki, a arystokracja dążyła do szybkiego zwrotu swych kapitałochłonnych inwestycji w uprawę ziemi (irygacje, winnice).
Opis
Słowa kluczowe
ród Apionów , papirusy prawnicze , rolnictwo Egiptu bizantyńskiego , majątki rolne w cesarstwie rzymskim
Cytowanie
Młoda Muzeologia T. 2 (2017), s. 116–130