Ograniczenie budżetowych transferów socjalnych a niwelowanie nierówności ekonomicznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Bartak, Jakub
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto tematykę wpływu konsolidacji finansowej budżetu państwa na poziom nierówności ekonomicznych. Przedstawiono badania empiryczne sugerujące, że zmiana wydatków publicznych na cele socjalne nie zawsze posiada takie same implikacje dla dysproporcji dochodowych oraz, że poziom nierówności zależy od stopnia redystrybucji i skuteczności tych wydatków, od tego, czy skierowane są one na zwalczanie nierówności frustrujących czy aktywizujących. Zaprezentowane zostały także przykłady działań zaproponowanych w raporcie OECD, które zmniejszając dysproporcje ekonomiczne mają także pozytywny wpływ na kondycję finansów publicznych.
The paper describes relationships between fiscal tightening and economic inequalities. It comprises empirical evidences suggesting that the effect of cutting social transfers on inequalities may vary between EU countries and that efficiency of social spending is conditioned to fighting frustrating inequalities, not activating ones. The article presents also examples of government activities that may reduce inequalities and public debt at the same time.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 31 (2013), s. 146–155