Granice inwencji imienniczej w Polsce – w diachronicznej perspektywie językoznawczej i prawnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Mika, Justyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem uchwycenia tytułowych granic przedmiotem opisu uczyniono regulacje prawne dotyczące kwestii nadawania (zmiany) imion, obowiązujące w Polsce na przestrzeni lat, począwszy od okresu powojennego, ponadto zapatrywania sądów, które rozstrzygały zaistniałe w tej materii spory, oraz zabierających głos w sprawie językoznawców, a także, uzupełniająco, wnioski wynikające z analizy publicznie dostępnych list imion z rejestru PESEL i wybranych fragmentów korespondencji pomiędzy Radą Języka Polskiego a osobami/instytucjami występującymi o opinie na temat imion.
In order to capture the boundaries mentioned in the title, the subject of description in this study were legal regulations regarding the matter of giving (changing) names that have been in force in Poland over the years, since the post-war period, the verdicts of courts that have settled disputes on names and linguists speaking on naming matters, as well as, supplementarily, conclusions flowing from the analysis of publicly available lists of names from the PESEL register and selected fragments of correspondence between the Polish Language Council and persons/institutions requesting value judgements on names.
Opis
Słowa kluczowe
nazwa własna , imię , prawo , proper name , name , law
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 13/2022, s. 44–60