Przesądy ciążowe – poczucie koherencji a nasilenie zjawiska mitologizacji ciąży

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Dąbrowska-Wnuk, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problematykę zachowań przesądnych podejmowanych przez kobiety w sytuacji oczekiwania narodzin dziecka. Przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 166 przyszłych matek. Wykazano niewielkie nasilenie zjawiska z tendencją do jego wzmocnienia u tych kobiet, których poziom przesądności deklarowany był jako generalnie wysoki. Zmienną osobowościową obniżającą nasilenie przesądności w ciąży zgodnie z założeniami okazało się wysokie poczucie koherencji.
The article presents the problem of superstitious behaviors undertaken by women in the situation of waiting for the birth of a child. The results of own research conducted on a group of 166 future mothers are presented. A slight intensification of the phenomenon was shown, with a tendency to strengthen it in those women whose level of superstition was declared to be generally high. A personality variable that decreases the intensity of superstition in pregnancy is, according to assumptions, a high SOC.
Opis
Słowa kluczowe
przesąd , ciąża , mitologizacja ciąży , poczucie koherencji (SOC) , superstition , pregnancy , mythologization of pregnancy , sence of coherence
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr specjalny 1(2019), s. 29–37