Filozoficzne podstawy nauki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kilian, Krzysztof J.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich
Abstrakt
Автор статьи рассматривает два разных понятия философских оснований научных теорий (нетестировальных предпосылок для обоснования, отклонения или принятия таких теорий): процесс реабилитации метафизики – роль таких убеждений в функционировании научных теорий и априорные условия „sine qua non” для занятия наукой.
In the paper the author discuss two, different approaches to the philosophical essentials of scientific theories (i.e. untestable premises for justification, refutation or acceptation theories): the process of rehabilitation of metaphysics − the function of such premises in working of scientific theories and the apriorical sine qua non conditions of practicing science.
Opis
Artykuł dedykuję Profesorowi Zbigniewowi Stachowskiemu z okazji jubileuszu pracy naukowej. Tekst ten jest rozszerzoną wersją mojego wystąpienia na 10-tym Polskim Zjedzie Filozoficznym, 16.09.2015, w Poznaniu.
Słowa kluczowe
сильные условия sine qua non научности , слабые условия sine qua non научности , эпистемологические системы соотнесения , silne warunki sine qua non naukowości , słabe warunki sine qua non naukowości , epistemiczne układy odniesienia , strong conditions of sine qua non of scientificness , weak conditions of sine qua non of scientificness , epistemic frames of reference
Cytowanie
Andrzej L. Zachariasz, Σοφια T. 15 (2015), s. 69–85