Zesłania i powroty. Twórczość Józefa Bujnowskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014-12
Autorzy
Ligęza Wojciech
Pasterska Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W monografii zgromadzono artykuły poświęcone twórczości emigracyjnego poety, pisarza, krytyka literackiego. Dorobek, urodzonego 1934 roku na Wileńszczyźnie Józefa Bujnowskiego, a po drugiej wojnie światowej mieszkającego w Londynie, jest bogaty i różnorodny. Problematyka tekstów zgromadzonych w tomie oscyluje wokół analiz i interpretacji poezji autora Poranków, jego dorobku prozatorskiego, translatorskiego, krytycznego i naukowego. Prezentowane wyniki badań mają charakter nowatorskich diagnoz i syntez, wielokontekstowych odczytań literaturoznawczych i socjologiczno-filozoficznych rozpoznań.
Opis
Słowa kluczowe
Józef Bujnowski , emigracja , interpretacje , syntezy , poezja , proza
Cytowanie