Polityka oświatowa w programach partii politycznych Sejmu VIII kadencji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wicherek, Damian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem poniższego artykułu będzie przedstawienie najważniejszych propozycji zmian w oświacie zawartych w programach partii politycznych z wyborów parlamentarnych w 2015 r. W szczególności zostaną przedstawione propozycje ugrupowań politycznych, które zasiadają w obecnym Sejmie – VIII kadencji (2015–2019) – z podziałem na partię rządzącą oraz opozycję parlamentarną. W artykule nie zostało uwzględnione ugrupowanie Kukiz’15 ponieważ nie jest to partia polityczna.
The purpose of the article below will be to present the most important proposals for changes in education, contained in the political party programs of the parliamentary elections in 2015. In particular, proposals of political groups that sit in the current Sejm – VIII term (2015–2019) – will be presented, divided into ruling parties and parliamentary opposition. Kukiz’15group has not been included in the article because it is not a political party.
Opis
Artykuł powstał pod kierunkiem dr Anny Pięty-Szawara z Zakładu Teorii Państwa, Prawa i Polityki Instytutu Nauk o Polityce Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
wybory parlamentarne , partie polityczne , program wyborczy , polityka oświatowa , parliamentary elections , political parties , election program , education policy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(26)/2018, s. 513–517