Конкурентоспособность персонала как объективное условие развития предприятия

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Коломиец, Виктория
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W tekście zostały uogólnione różnorodne podejścia badaczy do definiowania kategorii „konkurencyjność personelu”, a także określono ekonomiczne znaczenie konkurencyjności personelu jako obiektywnego warunku rozwoju przedsiębiorstwa.
The approaches of the researchers to definition of a category „competitiveness of the personnel” are generalized and the economic content of competitiveness of the personnel as objective condition of development of the enterprise is specified.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 388-398