Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia rolę mediów społecznościowych w edukacji. Po krótkim opisie historii rozwoju portali społecznościowych w Polsce i w Europie następuje przegląd badań na temat roli mediów społecznościowych w procesie nauczania oraz omówienie badań własnych autora.
Article describes the role of social media in education. After short description of the development of social services in Poland and in Europe the follows the review of researchconcerning the subject of role of social media in the education process and description of own research.
Opis
Słowa kluczowe
media społecznościowe , Internet , edukacja , social media , education
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 51–56