Concept of silence in modern speech practices

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Shumarova, Nataliya
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule został rozpatrzony koncept „milczenie”, jego wyobrażenia we współczesnym stylu artystycznym i dziennikarskim, a także w reakcjach asocjatywnych młodego pokolenia – studentów Instytutut Dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie, jako aktywnych użytkowników współczesnych norm komunikacji językowej. Podstawą analizy stylowej są materiały Elektronicznego Korpusu Tekstów Języka Ukraińskiego, stworzonego przez zespół badaczy wymienionego wyżej Uniwersytetu. Zanalizowano fizyczne, psychologiczne, aksjologiczne wymiary milczenia. Opisano osobliwości jego definicji w tekstach badanych rejestrów stylistycznych, wyodrębniono typowe metaforyczne modele rozszerzenia konceptualnego pola „milczenie”, a także przytoczono emocjonalne cechy charakterystyczne. Określono reakcje studentów i ich skojarzenia związane z wyznaczonym konceptem.
Opis
Słowa kluczowe
milczenie , komunikacja interpersonalna , metafora
Cytowanie
Słowo. Studia językoznawcze nr 9/2018, s. 130–139