Support for Jewish matters. The Humanitarian Society Humanitas B'nei B'rith in Przemyśl in the Second Polish Republic

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Wierzbieniec, Wacław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przemyśl, in 1931 inhabited by 17,326 followers of Judaism accounting for 34% of its total population, was a medium-sized Polish town, where a major role was played by Jewish elites, including lawyers, doctors, entrepreneurs, teachers etc., supporters of the Zionist movement. The Jewish elites of Przemyśl were associated with the Humanitarian Society Humanitas B’nei B’rith founded in 1924, as a part of the larger and highly recognised international organization B’nei B’rith. The Society is noteworthy for a number of reasons. It was one of the most active B'nei B'rith organisations operating in the Second Polish Republic. Joined by and integrating the local Jewish elites, the Society provided a platform for activities of local, regional and, at times, international importance in support for the Jewish community. In Przemyśl the Society was involved in charitable activities, mainly aimed to benefit orphans and the poor, and it conducted a variety of cultural and educational activities. Particularly worthy of notice is the fact that, as an opponent of antisemitism, Humanitas played a very important role within the local Jewish community of Przemyśl.
Przemyśl, w którym w 1931 r. mieszkało 17 326 osób wyznających judaizm (stanowili oni 34% ogółu mieszkańców), zaliczał się do miast średniej wielkości II Rzeczypospolitej, w których dużą rolę odgrywały elity żydowskie związane z ruchem syjonistycznym – adwokaci, lekarze, przedsiębiorcy, nauczyciele itd. Elity przemyskich Żydów skupiało założone w 1924 r. Stowarzyszenie Humanitarne „Humanitas” B'nei B'rith, będące oddziałem ważnej i liczącej się w skali międzynarodowej organizacji B'nei B'rith. Stowarzyszenie to zasługuje na szczególną uwagę przynajmniej z kilku względów. Wśród Stowarzyszeń Humanitarnych B'nei B'rith zaliczało się do najbardziej aktywnych w II Rzeczypospolitej. Skupiając oraz integrując elity miejscowych Żydów, stwarzało możliwość lokalnej i ponadlokalnej (w tym także o charakterze międzynarodowym) aktywności i troski o sprawy żydowskie. W Przemyślu wyróżniało się działalnością charytatywną (przede wszystkim na rzecz sierot i ubogich), a także działalnością kulturalno-oświatową. Na podkreślenie zasługuje również jego szczególna rola w lokalnej społeczności żydowskiej Przemyśla, która polegała na przeciwstawianiu się antysemityzmowi.
Opis
Słowa kluczowe
B’nei B’rith , Przemyśl , elite , charity , cultural and educational activities , antisemitism , elity , działalność charytatywna , działalność kulturalno-oświatowa , antysemityzm
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 1(27)/2023, s. 122-144