Kwalifikacyjne kursy zawodowe sposobem na zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez osoby dorosłe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nowak, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kształcenie zawodowe jest ściśle powiązane z uwarunkowaniami rynku pracy. Na skutek intensywnego postępu technologicznego uzyskane wiadomości dość szybko okazują się niewystarczającym atutem na rynku pracy. Dlatego tak istotne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych. W artykule zaprezentowana została jedna z form kształcenia ustawicznego osób dorosłych, jaką jest kwalifikacyjny kurs zawodowy, która daje możliwość uzyskiwania lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.
Vocational training is closely linked to the labour market conditions. As a result of intensive technological progress, the obtained knowledge is quickly becoming an insufficient asset on the labour market. Therefore, it is so important to improve one’s professional qualifications. The article presents one of the forms of adults’ lifelong learning, which is a qualifying vocational course. It gives the opportunity to obtain or supplement vocational qualifications.
Opis
Słowa kluczowe
kwalifikacje , kwalifikacyjne kursy zawodowe , kształcenie ustawiczne , rynek pracy , qualifications , qualifying vocational courses , lifelong learning , labour market
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(20)/2017, s.140–145