Kilka uwag na tle znowelizowanych przepisów art. 185a i 185b k.p.k. dotyczących przesłuchania małoletniego w procesie karnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Klejnowska, Monika
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W kodeksie postępowania karnego w art.185a i art.185b k.p.k. przewidziano ochronę zeznających świadków małoletnich poprzez ograniczenie traumatycznych przeżyć w związku z przestępstwem, z którym się zetknęli. Małoletni świadkowie, którzy w chwili przesłuchania nie ukończyli 15 roku życia, zeznający m.in. na temat przestępstw seksualnych czy związanych z przemocą, mają być co do zasady przesłuchiwania w procesie karnym tylko raz.
The Code of Criminal Proceedings contains a number of measures, like in the articles 185a and 185b, which are created in order to reduce the trauma of testifying for juvenile witnesses in connection with crimes and extend their protection. Juvenile witnesses who are under 15 at the time of hearing and testify on crimes among others connected with sexual offences or violence, in principle may be heard only once.
Opis
Słowa kluczowe
małoletni świadek , ochrona , przesłuchanie , juvenile witness , protection , examination
Cytowanie