Kreso-pograniczny świat prozy Marii Schoferowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Suchomłynow, Lech Aleksy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In his stories of the homeland Polish writer Maria Schofer created a specific and unique model of multi-ethnic borderland interwar period. A cursory analysis of the works of this author can state that the image of the Other, is inextricably linked to the texts of writer.
Opis
Słowa kluczowe
borderland , Kresy , ethnical conflicts , ethno-cultural model , the antinomy Another-Stranger , pogranicze , konflikty etniczne , model etniczno-kulturowy , antynomia Inny – Obcy
Cytowanie
Tematy i Konteksty 7(12) 2017, s. 195–205