TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Banasik, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Nowe technologie są istotnym elementem funkcjonowania jednostki w XXI w. Ich gwałtowny rozwój i wszechobecność przyczyniły sią do nieodwracalnych zmian na wielu płaszczyznach współczesnego życia. Znajdują one również zastosowanie w procesie kształcenia, który w dobie powszechnej cyfryzacji przechodzi swoistą transformację. Celem podjętych rozważań jest pokazanie zasadności wdrażania TIK do procesu uczenia się i nauczania. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie modelu SAMR, który prezentuje poziomy wykorzystywania nowych technologii w edukacji.
New technologies are an essential element of the functioning of the unit in the twenty-first century. Their rapid growth and pervasiveness led to irreversible alterations in many areas of modern life. They are also widely used in the educational process, which in the era of universal digitization, undergoing a kind of transformation. The aim of this discussion is to demonstrate the validity of the implementation of ICT for learning and teaching. Particular attention will be paid to the discussion SAMR model which represents the levels of use of new technologies in education.
Opis
Słowa kluczowe
TIK , edukacja , SAMR , proces kształcenia , ICT , modern education
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 1(15)/2016, s. 112-117