Roślinność towarzysząca łanom pszenicy ozimej w gminie Haczów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Krochmal-Marczak, Barbara
Bienia, Bernadetta
Pisarek, Marta
Wojtuń, Mariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Celem pracy było określenie składu gatunkowego i nasilenia występowania roślin towarzyszących łanom pszenicy ozimej na terenie gminy Haczów, z uwzględnieniem ich roli w agrocenozie. Stwierdzono niskie zróżnicowanie gatunkowe chwastów, wśród których dominowały rośliny dwuliścienne, krótkotrwałe. Najczęściej występowała komosa biała (Chenopodium album) oraz rdest powojowy (Polygonum convolvulus).
The purpose of the work was to determine the species composition and intensity of the presence of plants accompanying winter wheat fields in the Haczów commune, including their role in agrocenosis. Low species diversity of weeds was found, among which dicotyledonous, short-lived plants predominated. The most common were Chenopodium album and Polygonum convolvulus.
Opis
Słowa kluczowe
pszenica ozima , chwasty jednoroczne , chwasty wieloletnie , winter wheat , annual weeds , perennial weeds
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 1 (2019), s. 35–40