Wybrane aspekty europeizacji administracji publicznej w Polsce

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Hoffmann, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Głównym celem badawczym artykułu jest wskazanie wybranych modeli i sposobów europeizacji administracji publicznej oraz przybliżenie aspektów prawnych i społecznych. Dokonana selekcja materiału badawczego powoduje, że w niniejszym opracowaniu próbowano także wskazać, w jaki sposób określone uwarunkowania miały wpływ na procesy europeizacji. Wyeksponowano również kontekst polityczny oraz prawny w przygotowaniu administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) do efektywnego uczestnictwa w politykach publicznych Unii Europejskiej.
The main research goal of the article is to indicate selected models and ways of Europeanization of public administration and to present legal and social aspects. Due to the selection of the research material, this article also attempts to indicate how certain conditions influenced the processes of Europeanization. The political and legal context in the preparation of public administration (both central and local) for effective participation in public policies of the European Union was also highlighted.
Opis
Słowa kluczowe
europeizacja , europeizacja administracji publicznej , Unia Europejska , Europeanization , Europeanization of public administration , European Union
Cytowanie
Ius et Administratio nr 3 (52) 2023, s. 80-100